Selo gori, a baba se češlja

U spomenutom saopštenju, kao i prilikom sramotnog istupa generalnog sekretara NSBiH Adnana Džemidžića, skandalozne odluke od 25. avgusta brane se “uvažavanjem državnog uređenja” Bosne i Hercegovine, što je notorna neistina.

Gori u i oko Nogometnog Saveza BiH. Pukla je nova bruka, a po običaju u takvim situacijama prvi čovjek NSBiH Elvedin Begić osam godina bježi od javnosti, sakriva se u mišijoj rupi dok oluja ne prođe. Dok se ne zaboravi. I onda sve po starom. Do novog skandala.

Tako je i ovaj put, nakon što je pod njegovom palicom Savez podijeljen na tri vjersko – nacionalna tora, a legendarni Ivica Osim elminisan iz njega.

Da cijela priča bude još jadnija i sramotnija, Begić je sebi na skandaloznoj Skupštini kao aktuelni predsjednik Saveza izdejstvovao i titulu počasnog predsjednika, ali i tijelo u koje će se taj “počasni predsjednik” po automatizmu “uhljebiti” narednih osam, a moguće čak i 12 godina.

Nakon sramotnog istupa generalnog sekeratara NSBiH Adnana Džemidžića, u kojem je dan nakon što je skandal ugledao svjetlo dana, bez trunke stida Džemidžić je u kameru slagao da su se i do sada krucijalne odluke Saveza tražile 12 glasova, umjesto izvinjenja javnosti, Savez je danas nastavio da se “pere”. Ono što se “oprati” ne može. I to da se pere na oproban i do često korišten način. Da javnosti “objasni” potpuno nebitne stvari, koristeći se također neistinitim činjenicama, ali i stvari koje nemaju skoro nikakve veze s onim što je predmet kritike. Nalik na onu “selo gori, a baba se češlja”.

U spomenutom saopštenju Saveza koje prenosimo u cijelosti, niti jednom riječu nije objašnjeno zašto je Ivici Osimu zabranjena bilo kakva mogućnost učešća u tijelima i organima NSBiH.

U spomenutom saopštenju niti jednom riječju nije spomenuto Begićevo “uhljebljenje” u Savezu u narednih osam, a moguće i 12 godina.

U spomenutom saopštenju niti jednom riječju nije objašnjeno koja je svrha Odbora za posredovanje i savjetovanje ako se taj odbor sastoji od “klonova” članova IO NSBiH: predsjednika NS BiH, dva potpredsjenika NS BiH, predsjednika FS RS i predsjednika NS FBiH.

U spomenutom saopštenju napisanom u ime Saveza su slagali da je “prva informacija koju su tokom prethodnih dana objavili pojedini mediji da će nakon usvajanja odluke o izmjenama i dopunama Statuta NS/FS BiH Ivici Osimu biti uskraćen obnašanja funkcije počasnog Predsjednika NS/FS BiH”. Prvu je informaciju o skandaloznim odlukama Generalne skupštine NSBiH objavio upravo Fokus.ba i niti jednom riječju nije tvrđeno niti navedeno da će Osimu biti oduzeta titula počasnog predsjednika.

U spomenutom saopštenju, kao i prilikom sramotnog istupa generalnog sekretara NSBiH Adnana Džemidžića, skandalozne odluke od 25. avgusta brane se “uvažavanjem državnog uređenja” Bosne i Hercegovine, što je notorna neistina. Nigdje u državnom uređenju, niti u bilo kojem od važećih ustava u BiH Federacija nije podijeljena na “dva entiteta” niti su odluke uslovljene teritorijalno omeđenim nacionima. A upravo to su Begić i njegovi pajtosi napravili 25. avgusta, podijelili federalni Savez u Izvršnom odboru NSBiH na dva nacionalno-vjerska tora, od kojih svaki ima mogućnost potpune blokade donošenja odluka. Naime, u važećim ustavima u BiH, nigdje “četiri županije” nisu označene kao subjekt pod vlašću jedne nacionalno – vjerske skupine, koji djeluje potpuno paralelno sa ostalih “šest kantona” pod vlašću druge nacionalno – vjerske skupine.

U spomenutom saopštenju Saveza, skandalozne odluka od 25. avgusta peru se “preporukama FIFA i UEFA za Izmjenama Statuta”. Savez na čelu s Begićem u skandaloznom saopštenju nije naveo i pokazao po kojoj to preporuci FIFA i UEFA traže da se Savez podijeli na tri nacionalno-vjerska tora, i u kojoj preporuci FIFA i UEFA traže da se Begića uhljebi za narednih osam, a možda i 12 godina u Savezu. A da se pri tome, iz Saveza eliminiše legendarni Ivica Osim.

No, dok Nogometni savez BiH ne objasni zašto su 25. avgusta donesene sramne i skandalozne odluke na Generalnoj skupštini, pročitajte kako su se iz Saveza pokušali “oprati” od onoga što su krili dva i po mjeseca. Saopštenje vam prenosimo u cijelosti, bez uredničkih intervencija.

Svjedoci smo da se poslijednjih dana u javnosti a od strane pojedinih medija i portala objavljuju tekstovi koji bez argumenata, a po principu „slobodnog“ uvjerenja i uz analize „nezavisnih“ eksperata, iznose zaključke koji ozbiljno štete ugledu NS/FS BiH.

Iz većine objavljenih tekstova može se zaključiti da se radi o smišljenom, orkestriranom i nedobronamjernom napadu od strane pojedinih autora, koji na isti ili sličan način, koristeći „alternativnu“ istinu i uobičajenu zamjenu teza na sve načine pokušavaju dezavuirati rad Saveza i aktuelnog Predsjednika.

Rezultat svega je njihovo jednostrano viđenje istine iskazano u autorskim radovima koje su objavili, ne tražeći očitovanje i druge strane.

Ovo sve se može potvrditi pažljivom analizom objavljenih tekstova.

U principu, za sagovornike se pronalaze dokazani negatori svih promjena u NS/FS BiH, kao i bivši članovi tijela i organa NS/FS BiH koji se ne mogu pohvaliti bilo kakvim uspjehom tokom svog angažmana u nogometu/fudbalu.

Dosadašnji rad tih pojedinaca u NS/FS BiH nije polučio neki mjerljiv rezultat, dok se njihov angažman tokom cijelog mandata svodio na latentan nerad i opstruisanje.

Na žalost, u svu priču su uvučena i neka poznata sportska imena sa namjerom da komentarišu „alternativnu“ istinu.

Rezultat su zamjene teza, bez bilo kakvog jasnog uporišta u izrečenim stavovima.

Ovo je vec oproban recept kako bi se iz nogometa/fudbala uklonili ljudi koji su tokom svojih mandata predanim radom dosta uradili za nogomet/fudbal i napravili značajne pomake, te im se sa takvim izjavama udara na čast i obraz – pogotovo u sadašnjem vremenu izbornih aktivnosti u Savezu.

Možda odgovore možemo naći u ovih nekoliko pitanja :

  • Zašto se baš u ovom trenutku polemizira stanje, sada kada smo na pragu izbora i kada je izvjestan dolazak novih ljudi na čelne pozicije u NS/FSBiH?
  • Zašto se koriste neistine i pogrešno tumače dokumenti i Statut NS/FSBiH?
  • Zašto se u ovu polemiku uvlače poznata sportska imena uz pogrešna tumačenja i uvlačenje politike u nogomet/fudbal?

Istina se može prepoznati u nekoliko provjerljivih činjenica :

  • Izmjene i dopune Statuta NS/FS BiH su dio procesa koji se godinama rade postepeno, u skladu sa utvrđenim procedurama, standardima i preporukama, a shodno okolnostima i okruženju u kojem živimo;
  • Sve što se radi ima legitimno uporište u principima i saglasnost krovnih kuća (UEFA i FIFA) nogometa/fudbala, uvažavajući državno uređenje i specifičnosti naših prostora;
  • Sve izmjene i dopune imaju karakter poboljšanja rada i funkcionisanja, a da pritom ne ugrožavaju bilo koji konstitutivni narod ili budućnost Saveza sa jasnim otklanjanjem uočenih prepreka.

Iz svega prethodnog, a zbog zaštite digniteta naše kuće, dostavljamo informaciju široj javnosti u vezi sa odlukom o izmjenama i dopunama Statuta NS/FS BiH koja je izazvala određene polemike.

IVICA OSIM OSTAJE POČASNI PREDSJEDNIK NS/FS BiH

Prva informacija koju su tokom prethodnih dana objavili pojedini mediji je bila da će gosp. Ivica Osim nakon usvajanja odluke o izmjenama i dopunama Statuta NS/FS BiH biti uskraćen obnašanja funkcije počasnog Predsjednika NS/FS BiH. Iz dubokog pijeteta i dužnog poštovanja za sve ono što je gosp. Ivica Osim napravio u prethodnom periodu za naš nogomet/fudbal i NS/FS BiH općenito, želimo potvrditi da je titula počasnog Predsjednika trajna kategorija bez vremenskog ograničenja. Zbog svih rezultata koje je ostvario tokom svoje bogate sportske karijere, kao i nesebičnog angažmana u periodu aktivnog rada za NS/FS BiH, gosp. Ivici Osimu je na izbornoj sjednici Generalne skupštine održanoj prije četiri godine u Sarajevu dodijeljena titula prvog počasnog Predsjednika NS/FS BiH.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

Na osnovu preporuka koje su stigle krajem prošle kalendarske godine iz UEFA i FIFA o potrebi usklađivanja statuta entitetskih saveza (NS FBiH i FSRS) i Statuta NS/FS BiH za naredni izborni proces, Izvršni odbor NS/FS BiH je donio „MAPU PUTA“ sa precizno definisanim zadacima i rokovima za provođenje izbornih procesa u NS/FS BiH za 2020. godinu. Početkom godine je formirana radna grupa koju su sačinjavali predstavnici pravnog komiteta NS/FS BiH i pravnih komisija entitetskih saveza. Nakon usaglašavnja teksta prijedloga sa neophodnim izmjenama i dopunama Statuta NS/FS BiH, isti je dostavljen pravnim odjelima UEFA i FIFA koji su dostavili pozitivan odgovor na dostavljeni prijedlog teksta. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta NS/FS BiH je nakon provođenja redovne procedure dostave mišljenja Pravnog komiteta NS/FS BiH upućen prema IO NS/FS BiH na dalje usvajanje. Generalna skupština NS/FS BiH je na sjednici održanoj 25.08.2020. godine jednoglasno usvojila odluku o izmjenama i dopunama Statuta NS/FS BiH.

Sadržaj teksta izmjena i dopuna Statuta NS/FS BiH je urađen na osnovu pisanih dokumenata UEFA i FIFA u kojima su jasno definisane smjernice za pripremu i usklađivanje teksta statuta, kako bi se ubuduće omogućilo nesmetano odvijanje izbornog procesa na svim organizacionim nivoima u okviru NS/FS BiH. Poseban akcenat je stavljen na uvažavanju specifičnosti ustavnog uređenja naše zemlje, sa iskazanom potrebom za senzbilitetom i uvažanjem volje predstavnika entitetskih saveza koji participiraju u radu NS/FS BiH. Izmjene i dopune Statuta NS/FS BiH su napravljene zajedničkom voljom predstavnika oba entitetska saveza, čime su ispoštovane smjernice UEFA i FIFA, a Statut NS/FS BiH je usklađen sa njihovim preporukama za nesmetan rad NS/FS BiH u budućnosti.

Piše: Edin Borovina

Izvor: Fokus.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *