Kako reagovati na opiranje djece

Nakon navršene treće godine opiranja i odgovaranja dostižu nove razmjere i dobijaju nove oblike. Osim što će protivrječiti vama, dijete će to činiti i samo sebi. Pomislit ćete da se ne može odlučiti, a kada donese odluku, vrlo lako je može ponovo promijenit. Zahtijevat će da cijenite ono što je i do sada činilo, a da se vi u to uopće ne miješate.

Vaša dužnost je da sa mnogo razumijevanja postupate u ovoj teškoj fazi. Dijete u sebi vodi dvije bitke istovremeno – da samo donosi odluke i da se odupire vašem pritisku.

Ne samo da neka djeca pokušavaju nametnuti svoju volju, već će ponekad udariti i ugristi svoje roditelje. Rješavajte ovakvu situaciju odlučno i blago i u isti mah stavite djetetu do znanja da ne pristajete da vas ono gađa ili grize. Vrlo je važno da i dalje vladate sobom. Ako mu vraćate istom mjerom, odnosno udarite ga ili gađate predmetom kojim je ono gađalo vas, samo ćete se spustiti na dječiji nivo, a nećete riješiti problem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *