Koliko traje ljubav

Mnogo mladih veruje da je najlepša ljudska emocija samo nestalno i prolazno osećanje, odustajući od potrage za njom, jer ne vide smisao da neko kratko vreme vole, a da onda pate zato što su ostavljeni

anas mnogi, posebno mladi, posmatrajući svet oko sebe zaključuju da je ljubav jedno nestalno i prolazno osećanje. Zbog takvog zaključka neki od njih odustaju od traženja ljubavi jer ne vide smisao da neko kratko vreme vole i budu voljeni, da bi na kraju neko patio zato što je ostavljen. Zato što očekuju da ljubav neće dugo trajati, unapred se pripremaju za to, pa se „pliće” vezuju za partnera kako ih raskid ne bi mnogo boleo.

Ma koliko se činilo da svaka nova ljubav donosi nešto novo, dugoročno gledano ovo nije ništa drugo do „vrćenje ukrug”. Kao da ljubav koja nije, kako bi to Hese rekao, „strela ispaljena ka večnosti” i ne može da bude ljubav.

Zamke idealizacije

Kako smo došli do toga da mnogo mladih veruje da je ljubav, koja je po svojoj prirodi jedna veoma snažna, stabilna i trajna emocionalna veza između ljudi, postala svoja suprotnost?

Jedan od glavnih razloga za ovakvo netačno predstavljanje ljubavi jeste u tome što smo tokom poslednjih nešto više od pola veka kolektivno počeli da ljubav izjednačavamo sa jednom drugim, sličnim osećanjem: zaljubljenošću. Većina ljudi veruje da je zaljubljenost ona početna, veoma strasna i intenzivna faza ljubavi, nakon koje sledi smirenija i dugotrajnija faza. Kako je doživljaj zaljubljenosti mnogo prijatniji nego što je to doživljaj same ljubavi, ljudi žele da su što duže zaljubljeni, po mogućnosti trajno. Kada primete da se njihova zaljubljenost smanjuje i da se „hlade”, tada smatraju da prestaju da vole tako da traže nekog novog ko će im ponovo probuditi osećanje zaljubljenosti.

Iako ljudi izjednačavaju ljubav i zaljubljenost, smatrajući da je zbog svog intenziteta zaljubljenost snažniji oblik ljubavi, ova dva osećanja su u stvarnosti različita, a nekada i suprotstavljena osećanja. Različiti su psihički mehanizmi na kojima su zasnovana: ljubav je rezultat emotivnog vezivanja, a zaljubljenost je rezultat idealizacije.

Ako na ljubav i zaljubljenost gledamo kao na različita, dakle razdvojena osećanja, onda vidimo da je jedna od njihovih glavnih razlika upravo u trajanju. Ljubav, zbog emotivnog vezivanja jeste veoma trajno i stabilno osećanje. Zaljubljenost, zbog idealizacije partnera koja neminovno vodi ka manjem ili većem razočaranju, jeste nestabilno i prolazno osećanje. Iz prakse znamo da zaljubljenost traje od nekoliko dana do nekoliko godina. To su potvrdila i različita istraživanja koja su pokušala da u različitim kulturama izmere prosečno trajanje zaljubljenosti onih koji u stupili u brak i zaključila da je prosek nešto veći od dve godine.

A kada ljudi izjednače zaljubljenost i ljubav, tada pogrešno zaključe da je ljubav ta koja može da najduže traje nekoliko godina.

Emotivno vezivanje, mehanizam na kojem je zasnovana ljubav, pojavljuje se u evoluciji onda kada i kompleksni organizmi kojima je potrebno mnogo vremena da bi postigli odraslost i samostalnost. Tako, na primer, orangutanu je potrebno osam godina do polne zrelosti, a čoveku dvanaest. Za sve to vreme potrebno je da neko brine o mladunčetu, a postojanost te brige je omogućilo emotivno vezivanje, dakle ljubav.

Dete menja prioritete

Kada majka zatrudni, ona polako razvija stav da je dete deo nje, njenog organizma. Nakon porođaja, ona zadržava taj stav, samo što sada smatra dete delom svoje ličnosti. Taj odnos je najintenzivniji u prve tri-četiri godine detetovog života, kada se majka i dete ponašaju kao da su jedna ličnost, a nastavlja se tokom celog života. Majka koja je emocionalno vezana za dete je promenila svoje prethodne životne prioritete i stavila dete na prvo mesto, tako da joj ništa nije teško da uradi za dete. Emocionalna vezanost je stabilna kategorija, tako da je ljubav onaj dugotrajni okvir stabilnosti i nepromenljivosti koji omogućuje detetov razvoj.

Iako se ljubav prema detetu i ljubav prema partneru značajno razlikuju, obe su rezultat međusobnog emocionalnog vezivanja.

Ako se na kraju, kada pravimo razliku između zaljubljenosti i ljubavi vratimo početnom pitanju o trajanju ljubavi, vidimo da ona može trajati koliko i život.

Piše: Dr.Zoran Milivojević

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *