Kako razviti govorničke vještine!

Za govor se može reći da je temelj svake komunikacije, najvažniji i najuspješniji način komuniciranja među ljudima. Govor je sredstvo sporazumevanja, razmjenjivanja ideja, mišljenja i stavova, ali i ostvarivanja interesa kao i sredstvo potvrđivanja.
govornik

Kako razviti govorničke veštine

Obrazovani i ambiciozni ljudi koji teže da u životu ostvare neki cilj, prijw ili kasnije se nađu u situaciji da shvate da njihove govorničke vještine nisu na nivou situacije ili okoline u kojoj su se našli. Poslovni, društveni i lični uspeh se kroz svakodnevno iskustvo, pokazalo da zavisi od sposobnosti govornika da ljudima u svojoj okolini jasno saopšti ko je, šta želi i u šta vjeruje.
Kada su komunikacione vještine u pitanju, vrlo je važno biti svjestan svojih prednosti i ograničenja govorničkog umjeća, jer je upravo ono jedan od ključeva uspjeha u svakom poslu. Znati komunicirati govorom znači prenositi svoje ideje i mišljenje drugim ljudima na neposredan način.

Koliko je važno umijeće govora, odnosno verbalna komunikacija najbolje znaju oni koji su zbog manjkavosti te vještine izgubili važne poslovne prilike ili bili poraženi od osoba koje vladaju ovim vještinama. Kada već moramo komunicirati zašto to ne činiti na najbolji mogući način? Tu pomaže svijest o važnosti govornog umjeća i vježba koja čini majstora.

Nisu svi prirodno talentovani govornici i zato misle da samim tim nije ni suđeno da razvijaju taj aspekt komunikacije, ali u tom slučaju treba imati u vidu da i najtalentovaniji ne postiži dobre rezultate bez vježbe. Vježba je osnovni i najednostavniji način da se razviju govorničke osobine. Današnja retorika traži brzo razmišljanje i tečno izražavanje. Dobru poslovnu retoriku čine prirodni dar govora, elokvencija i duhovna svojstva govornika kao: inteligencija, memorija, ali i improvizacija, moralne pretpostavke. Umjetnost lijepog i pravilnog govornog izražavanja najlepši dar koji su besmrtni bogovi mogli dati čovjeku prema riječima Kvintilijana, velikog rimskog učitelja govorništva.

U cilju da razvijete svoje govorničke sposobnosti i da u svakodnevnoj komunikaciji na radnom mjestu ili u ličnim kontaktima ostavite utisak tačnog, jasnog i estetski lepog izražavanja, možete i sami da radite ove vježbe:

– glasno čitanje tekstova koji su vam na raspolaganju: novinski članci, poezija, tekstovi na Internetu…
– prilikom vježbe izgovora vodite računa da pravilno akcentujete svaku riječ
– vježbajte da pravilno i razložno izgovate riječi
– čitanje teksta uz naizmenično mijenjanje brzine čitanja (sporo i brzo izgovaranje teksta)
– izgovaranje teško izgovorljivih reči
– brzalice
– vježba ispred ogledala gde ćete pratiti svoj stav, držanje tijela, gestikulaciju rukama, pogled
– vježba pogleda koji treba da je koncentrisano zadržan na slušaocima, a da ne prelazi u gledanje u nekoga netremice, što svakako loše deluje
– vježbati kratko i jasno izražavanje, preskakati poštapalice, odnosno svjesno ih izbacivati (hm, ali, kao, ovaj…)

Savjeti:

– za pitanja sa kojima se često srećete unaprijed pripremite jednostavne i smislene odgovore i kada ih savladate trudite se da tako izgleda svaki vaš odgovor
– pravite pauze od nekoliko sekundi u toku izlaganja
– umirite misli pre nego što započnete rečenicu
– pratite sagovornika dok priča njegov ritam, visinu tona, gestove
– ako sagovornik govori zbrzano, napeto ili nepovezano, pokušajte da radite upravo suprotno kada dobijete riječ
– kada očekujete važan sastanak ili razgovor isplanirajte svoj govor unaprijed kako bi izbjegli zastajkivanje
– izbacite poštapalice, jer daju povod da vas sagovornik neshvati ozbiljno
– pazite da se vaša rečenica ne završi upitnikom, već tačkom kako bi bilo jasno da je to vaš stav
– ton vašega glasa ne smije se povisiti na kraju rečenice, izgledaće kao da konstantno postavljate pitanja

Dobar govornik sem govornih vještina mora svesno kontrolisati svoje neverbalno izražavanje da bi drugoj osobi dao na znanje informaciju koju želi i riječima da prenese. Sem verbalne komunikacije svako od nas ima i onu manje svjesnu stranu takozvanu neverbalnu komunikaciju, pa tako treba uvijek imati na umu dok govorite:

– šta radite sa rukama, da li ih pokrećete u gestovima
– da vam ton bude što priprodniji
– da su psovke, nepristojne riječi nepoželjne u prisustvu starijih, djece, nadređenih
– da se ne prenaglašavaju riječi
– da je vaše izražavanje u ritmu sa drugim osobama, ako je dijalog u pitanju

Za razvoj i uspjeh govorničke vještine presudno je znati izabrati prave riječi, izreći ih na najupečatljiviji način, pravim tonom, u pravo vrijeme i pri tome ne biti ni preopširan ni prekratak. Savremena poslovna retorika je u odnosu na klasičnu manje formalna komunikacija, a cilj je tečno i jednostavno izražavanje. Ona podrazumjeva kratke rečenice, tečan jezik, jednostavna tumačenja i neposredan odnos sa sagovornikom. Moć uvjeravanja riječima i gestom razvijaju političari, ali i osobe koje žele biti ozbiljni menadžeri. Dobar govornik mora imati blage manipulativne karakteristike, ali se manipulacijom ne smije služiti kao sredstvom komunikacije, jer će tada umjesto zadatog cilja i uvjeravanja osoba u svoje riječi, izložiti se mogućnosti da bude pogrešno protumačen i odbačen kao manipulant ili lažov. Zato se vježbom i svjesnim korigovanjem manjkavosti u verbalnom izražavanju mogu postići odlični rezultati, šta svakako ima za cilj ostavljanje dobrog utiska i jasnog i uspješnog prenošenja svojih ideja i stavova.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *