IZAZOV: Da li možete riješiti ovaj numerički test inteligencije?

Numerički testovi sastavni su dio testova inteligencije. Donji test numeričke inteligencije se sastoji od 10 pitanja, ne spada u kategoriju teških testova, odličan je za razvoj sposobnosti rješavanja ovakvih testova. Numerički test pred vama je jednostavan test za sve koji vole matematički razmišljati, uživajte u rješavanju i sretno. Tačne odgovore možete pronaćina dnu testa.

PITANJA: 

 

01. Ivan je tri puta stariji od Marice a za tri godine će biti stariji dva puta. Koliko godina ima Ivan koliko Marica?

 

02. Željko je 1,5 puta stariji od Kreše, a Krešo je 1,5 puta stariji od Marka. Koliko godina imaju Marko, Krešo i Željko ako je zbroj njihovih godina 114 ?

03. Ako Ivanka da Suzani 6 000 kuna obje će imati novac u omjeru 2:1 no ako Suzana da Ivanki 1000 kuna omjer će biti 1:3. Koliko kuna pojedinačno imaju Ivanka i Suzana prije nego što razmjene bilo kakav novac?

04. Ivan i Marko dijele lonce za cvijeće u omjeru 3:5. Ako Ivan ima 180 komada koliko komada ima Marko?

05. Ivan, Marko i Željko žele među sobom podijeliti određenu sumu novca. Ivan će dobiti dvije petine, Marko će dobiti 0,45 a Željko 21 kn. Koliko je novca bilo prije podjele?

06. Služba hitne pomoći primila je najveći broj poziva između 3 i 4 ujutro, što je za 40% više nego 250 poziva koje je primila između 2 i 3 ujutro. Koliko je točno poziva primila hitna pomoć između 3 i 4 ujutro?

07. Tokom prvog tjedna rasprodaje cijena odijela od 280 kuna je smanjena za 15%. Na početku drugog tjedna je smanjena za dodatnih 10%. Koja je konačna cijena odijela?

08. Ako vaše putovanje taksijem traje 23 minute a vožnja vlakom 49 minuta duže koliko vremena u satima i minutama ukupno putujete?

09. Za 7 godina ukupni broj godina koje imaju moja sestra i njezine troje djece će biti 92. Koliko će imati ukupno godina za 4 godine?

10. Anketa u shopping centru je pokazala da je u subotu popodne 5/16 anketiranih žena kupilo samo kozmetiku, 5/8 ih je kupilo samo odjeću a 115 žena je samo razgledavalo i nisu ništa kupile. Koliko je žena kupilo kozmetiku a koliko odjeću?

TAČNI ODGOVORI 

01. Ivan ima 9 godina a Marica 3. Ivan će za tri godine imati 12 godina a Marica 6.
02. Marko 24, Krešo 36, Željko 54
03.
Ivanka ima 62 000 kuna a Suzana 22 000 kuna
Ivanka, 62 000 – 6 000 = 56 000 Ivanka, 62 000 + 1 000 = 63 000
Suzana, 22 000 + 6 000 = 28 000 Suzana 22 000 – 1 000 = 21 000

04. 300 komada. ; (180/3) X 5 = 300
05. 140 kn; 2/5=0,4; 0,4+0,45=0,85 21kn=0,15 (21/15)x100=140
06. Primila je 350 poziva 250+40%= 350
07. Odijelo košta 214,20 kn
08. 95 minuta ili 1 sat i 35 minuta
09. 80 godina

10.
5/16 + 5/8 =
5/16 + 10/16 = 15/16
1/16 = 115
5/16 (5×115) = 575 ih je kupilo kozmetiku
10/16 (10×115) = 1150 ih je kupilo odjeću

Shares 0

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *